TIÊN TRI 
Nở rồi

Đoá bồ công anh sau mùa

Buồn sắc

buồn hương

 Tiên tri một cõi

Đêm

Không đêm
 
Chẳng tự tin

Hạnh phúc đựng trong chiếc bình gốm

Là những bông hoa ngậm gió. Bay…
 
Phạm Nguyễn Yên Khương
 

 

Gửi VP

"Không...gốm vỡ hoa bay thu tan tác" nhưng đằng sau nỗi buồn a-còng ấy vẫn là niềm tin mãnh liệt đấy chứ. Đại trượng phu đọc "tiên tri" đừng "ngùi" quá nhé!

VP

khong quên

VP dại trượng phu nhất định không quên không quên...Hạnh phúc đựng trong chiếc bình gốm. Cách diễn tả có mới nhưng ngùi ngùi quá đổi. Không...gốm vỡ hoa bay thu tan tác !! Không lẽ thế hệ a-còng lại buồn như thể không thể!?

dami

:) do type ẩu í mà...

Yên Khương

Gửi Dami

Nhà báo comments sai chính tả rồi. Buồn sắc chứ không phải "Buốn ắc" đâu nhé. Mà thực thì buồn sao được khi có một người như Dami ghé thăm chứ. Vui rồi!

dami

Ko lẽ hạnh phúc mong manh và quá tầm tay đến thế sao nhỉ?

Buốn ắc. Buồn hương. Nỗi buồn... thế hệ @?

Hìhì đùa thôi. Buồn lương thiện và đẹp!