NGỘ


 
Bằng một linh cảm khác
em thấy anh
thiền trước phật
ôi gần cận bao nhiêu
xa xôi mấy
cổng chùa.

Xương đại chỏng trơ
hồn mờ mờ ảo
bước thấp cao
lẩm rẩm lời kinh
tay lần buột tung tràng hạt
nhà chùa.

Ngộ
nhân duyên
chưa qua nổi kiếp trầm luân với đời.
 
Phạm Nguyễn Yên Khương
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3185','l2kh0ckrhbtgq9b1gilpri5mv6','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-23 15:48:28','/post/3185/27755')